Arquivo para a categoría ‘DISCAPACIDADE’

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015.

As solicitudes tanto de axuda como de subsidio deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet no enderezo http://www.mecd.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no enderezo https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios».
Os solicitantes que non dispoñan de firma electrónica e, por tanto, impriman o modelo de solicitude no fichero pdf, presentarano, coa súa firma e a dos demais membros computables da familia, acompañada da documentación, no centro docente no que vaian seguir os estudos durante o curso académico 2014-2015.

O prazo de presentación de solicitudes extenderase ata o 30 de setembro de 2014 inclusive.

Advertisements

A UNED, Fundación ONCE e o CERMI potenciarán a inserción laboral dos titulados con discapacidade cun convenio marco de colaboración para traballar en distintos ámbitos da accesibilidade, a adaptación e a inserción laboral de estudantes e titulados universitarios con discapacidade.