Arquivo para a categoría ‘IGUALDADE’

Advertisements

RAZÓNS PARA NON PRACTICAR SEXTING

Publicado: 25 de Novembro de 2014 en IGUALDADE, TIC

Dende Pantallas Amigas nos ofrecen 10 razóns para non practicar sexting. Párate un momento e reflexiona sobre elas. Se cres que lle pode interesar a alguén, comparte esta información.

Vía Pantallas Amigas: NON SEXTING

CARA A UNHA EDUCACIÓN NON SEXISTA

Publicado: 19 de Xuño de 2014 en IGUALDADE

Dende a Ilustración ata os nosos días a educación das mulleres pasou por distintas etapas:
1. Modelo de exclusión da muller
2. A separación dos modelos escolares
3. A escola mixta

Marco lexislativo que obriga a introducir a perspectiva de xénero e a velar polo cumprimento do principio de igualdade real entre mulleres e homes no ámbito educativo:

Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero (BOE n.º 313 do 29 de decembro).
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE n.º 106 do 4 de maio).
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (BOE n.º 71 do 23 de marzo).
Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes (DOG n.º 149 do 3 de agosto).
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e tratamento integral da violencia de xénero (DOG n.º 152 do 7 de agosto).
Lei orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa (BOE 10 decembro).

Máis información

Mocidade contra a violencia de xénero

Publicado: 19 de Xuño de 2014 en IGUALDADE

O día 19 de maio tivo lugar no IES Pazo da Mercé, un obradoiro de catro horas para alumnado de 1º de ESO, dentro do Plan Proxecta “365 días de respecto e igualdade”.
Neste obradoiro,dirixido por Silvia e Mª José e dentro do Proxecto JCVX, o alumnado participou activamente, disfrutando e aprendendo moito desta actividade.

mocidade contra a violencia de xénero

RECURSOS CONTRA O ACOSO ESCOLAR

Publicado: 22 de Abril de 2014 en IGUALDADE

A biblioteca CIVICAN acaba de publicar unha guía de selección de lectura infantil e xuvenil contra o acoso escolar que leva o título de Pasa página al acoso escolar

Recursos para a titoría

Publicado: 21 de Abril de 2014 en IGUALDADE, TITORÍA

328 posts con recursos para a titoría.
No blog Crea y aprende con Laura

A teoría das intelixencias múltiples é un modelo proposto en 1983 por Howard Gardner que revolucionou a psicoloxía.
Consulta materiais, vídeos ou eventos sobre este tema.